Z ostatniej chwili

Pogoda

Kalendarz

Odwiedziny

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
 
Witamy w Woli Radziszowskiej

Strona internetowa sołectwa Wola Radziszowska powstała jako oficjalne źródło informacji o pracy Sołtysa  i Rady Sołeckiej  i zagadnieniach dotyczących naszej wsi poruszanych w gminie Skawina. Chcemy publikować artykuły związane nie tylko z pracą Rady Sołeckiej ale informawać o pracy naszych przedstawicieli w gminie Skawina i w powiecie krakowskim. Często nie wiemy kto nas reprezentuje  w gminie, do kogo możemy zwracać się z naszymi problemami, jakie inwestycje prowadzone są we wsi i  w okolicy. Każdemu przyda się łatwy dostęp do informacji  o godzinach pracy instytucji, które zlokalizowane są na terenie sołectwa, ważne numery telefonów, adresy  i informacje o firmach prowadzących działalność na terenie wsi.

 
Informacja Firmy MGGP S.A. dotycząca modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Skawina.
sobota, 21 marca 2015 12:54

geodezjaNa zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii firma MGGP S.A. w Tarnowie realizuje w okresie od października 2014 do listopada 2015 prace geodezyjne w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Skawina.

Wykonawca prac informuje, że od 23 marca 2015 r. pracownicy Firmy MGGP S.A. rozpoczną prace polegające na wywiadzie terenowym w każdej posesji (nie wchodząc do środka budynków) mające na celu pozyskanie podstawowych danych o budynkach i lokalach. Każdy pracownik będzie posiadał identyfikator i upoważnienie wystawione przez Starostwo Powiatowe w Krakowie oraz będzie ubrany w odblaskową kamizelkę z logiem firmy MGGP i napisem GEODEZJA.

W interesie właściciela nieruchomości jest umożliwienie nam zebrania rzetelnej informacji, na podstawie której zostanie opracowana baza danych o budynkach i lokalach dla gminy Skawina.

Prosimy o przychylność i zrozumienie dla wykonywanej przez nas pracy.

 
Ankieta
czwartek, 12 marca 2015 20:40

Infrastruktura

Gmina Skawina w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina”. Dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej".

Prace w pierwszym etapie będą polegały na przeprowadzeniu ankiet wśród mieszkańców i przedsiębiorców służące określeniu emisji gazów cieplarnianych na terenie naszej Gminy i zużycia energii. Informacje, które będą zebrane podczas ankietyzacji posłużą do prawidłowego opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skawina. Została przygotowana specjalna ankieta zawierająca pytania z zakresu sposobu ogrzewania, emisji dwutlenku węgla pochodzącej z transportu oraz izolacji termicznej budynków.

Ankietyzacja potrwa do końca kwietnia 2015 r. i będzie prowadzona za pomocą ankiet papierowych, które zostaną dostarczone do Państwa domów przez Sołtysów na terenie gminy. Pozyskane dane są poufne.

Każda ankieta stanowi dla nas cenne źródło informacji, dlatego prosimy o Państwa zaangażowanie.

 
Biuro Sołtysa

Biuro Sołtysa czynne będzie w następujacych terminach:

Marzec 16.03.2015 w godzinach od 11:30 do 13:00
Kwiecień 17.04.2015 w godzinach od 09:00 do 11:00
Maj 13.05.2015 w godzinach od 18:00 do 19:30
Czerwiec 17.06.2015 w godzinach od 10:30 do 12:00

Dni oraz godziny w jakich będzie czynne biuro będą aktualizowane co kwartał.

Bieżące sprawy można załatwiać telefonicznie pod numerem 695 922 039.

 
Usługi kominiarskie na terenie sołectwa
piątek, 30 maja 2014 19:22

kominZakład Kominiarski nr 5 w Skawinie, ul. Konopnickiej 15, który wykonuje usługi na terenie sołectwa, uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2014 roku okresowe czyszczenia przewodów kominowych będą odbywać się indywidualnie, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu.

Zgłoszenia przyjmowane będą pod numerami telefonów:
12 276-32-38, 662-278-287, 503-350-538
lub w Zakładzie Kominiarskim ul. Konopnickiej 15 w Skawinie.

Przypominamy właścicielom nieruchomości, że do przeprowadzania kontroli okresowych zobowiązuje artykuł 62 Prawa budowlanego. Zgodnie z treścią wskazanego artykułu, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Jeśli przewody okażą się niedrożne albo uszkodzone, to właściciele i zarządcy budynku muszą je naprawić na własny koszt.
Właściciele, którzy nie przeprowadzili rocznej kontroli, mogą zostać ukarani przez powiatowego inspektora nadzoru mandatem lub karą pieniężną, którą orzeka sąd grodzki. Poza tym bez przeglądu możemy mieć duże kłopoty z wypłatą odszkodowania, niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym mamy wykupioną polisę.

 
Pomoc dla Oli Szczyrbak
poniedziałek, 31 marca 2014 12:41

sercePodajemy dane kontaktowe pod którymi można uzyskać informacje dotyczące pomocy dla Oli Szczyrbak:

Wola Radziszowska 190
32-053 Wola Radziszowska
tel. 724 125 154
tel. 12 275 44 59

Rodzice dziękują za wszelką pomoc.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6