Z ostatniej chwili

Pogoda

Kalendarz

Odwiedziny

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 
 
Witamy w Woli Radziszowskiej

Strona internetowa sołectwa Wola Radziszowska powstała jako oficjalne źródło informacji o pracy Sołtysa  i Rady Sołeckiej  i zagadnieniach dotyczących naszej wsi poruszanych w gminie Skawina. Chcemy publikować artykuły związane nie tylko z pracą Rady Sołeckiej ale informawać o pracy naszych przedstawicieli w gminie Skawina i w powiecie krakowskim. Często nie wiemy kto nas reprezentuje  w gminie, do kogo możemy zwracać się z naszymi problemami, jakie inwestycje prowadzone są we wsi i  w okolicy. Każdemu przyda się łatwy dostęp do informacji  o godzinach pracy instytucji, które zlokalizowane są na terenie sołectwa, ważne numery telefonów, adresy  i informacje o firmach prowadzących działalność na terenie wsi.

 
Godziny pracy biblioteki w sierpniu 2015 Email
środa, 05 sierpnia 2015 11:16

ksiazkiW okresie od 10 sierpnia 2015 do 1 września 2015 biblioteka w Woli Radziszowskiej będzie czynna w nastepujących godzinach:

poniedziałek nieczynne
wtorek 13:15 do 19:00
środa 14:45 do 19:00
czwartek nieczynne
piątek nieczynne
 
Dożynki Gminne 2015
czwartek, 30 lipca 2015 19:42

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie, Sołtys i Rada Sołecka Woli Radziszowskiej oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie mają zaszczyt zaprosić na DOŻYNKI GMINNE, które odbędą się 29 sierpnia 2015 r. (sobota), w Woli Radziszowskiej na boisku PKS „Cedronka”.

14:00 Zbiórka koło Domu Ludowego
14:30 Uroczysta Msza Święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Woli Radziszowskiej celebrowana przez ks. Proboszcza Antoniego Spórnę. Poświęcenie wieńców dożynkowych
15:30 Korowód dożynkowy wraz z przejściem na boisko PKS „Cedronka”, z towarzyszeniem Kapeli Sokół Haller
16:00 Ceremonia przekazania wieńców oraz występ Chóru Kameralnego „Cantica” i grupy cheerleaders Galaxy Cheer z Woli Radziszowskiej, atrakcje dla dzieci, wystawy okolicznościowe sołectw
20:00 Zabawa taneczna przy muzyce zespołu „SEKRET”

Zapraszamy również na drugi dzień Święta Plonów w niedzielę, 30 sierpnia. Wśród atrakcji: występ kapeli góralskiej o godz. 17:00, pokazy magii i inne niespodzianki dla dzieci.

dozynki2015

 
Projekt zmiany MPZP wyłożony do 8 września 2015 r.
czwartek, 30 lipca 2015 18:53

geodezjaBurmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany planu będzie udostępniony od 10 sierpnia do 8 września 2015 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 06. 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XLIII/437/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28.04.2010 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina (obejmującego sołectwa: Borek Szlachecki, Facimiech, Gołuchowice, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin, Ochodza, Polanka Hallera, Pozowice, Radziszów, Rzozów, Wielkie Drogi, Wola Radziszowska, Zelczyna.). Zakres części projektu zmiany planu wykładanej ponownie do publicznego wglądu obejmuje zmiany wprowadzone w wyniku rozpatrzenia uwag z pierwszego wyłożenia projektu tego planu oraz w wyniku ponowionej procedury opiniowania i uzgodnień.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 10 sierpnia do 8 września 2015 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dnia 17.08.2015r.), w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Rynek 1, pokój 11, Sala Obrad, w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji na temat rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany planu udzielają przedstawiciele zespołu projektowego dyżurujący w godzinach:

  • poniedziałek: 14.00 – 17.00,
  • wtorek, środa, czwartek, piątek: 9.00 – 12.00.
  • Ponadto projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na internetowej www.gminaskawina.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu - w zakresie podlegającym ponownemu wyłożeniu, zostanie przeprowadzona w dniu 31 sierpnia 2015 r., początek o godz. 17.30 w kinie „Piast” – Skawina, ul. Węgierska 3.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) projekt zmiany planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Uwagi do wyłożonej do publicznego wglądu projektu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, podlegającym ponownemu wyłożeniu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2015 r. (okres składania uwag od pierwszego dnia wyłożenia, tj. od 10.08.2015r do 22.09.2015r.) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Skawina (Rynek 14, pok. 1) lub drogą pocztową na adres: 32-050 Skawina, Rynek 1 oraz w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina na stronie internetowej www.gminaskawina.pl

Więcej…
 
Godziny otwarcia zabytkowego kościoła w Woli Radziszowskiej
poniedziałek, 15 czerwca 2015 16:46

Kosciol_wola_radziszowskaInformujemy o zmianie godzin otwarcia zabytkowego drewnianego kościoła w Woli Radziszowskiej. Kościół wybudowano na przełomie XV i XVI stulecia. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego.

Zapraszamy do zwiedzania:

czwartek 9:00 18:00 przerwa 13:00 - 13:30
piątek 9:00 18:00 przerwa 13:00 - 13:30
sobota 9:00 18:00 przerwa 13:00 - 13:30
niedziela 12:00 17:00
 
Szerokopasmowy internet w Woli Radziszowskiej
wtorek, 19 maja 2015 00:00

fiberlink

FIBERLINK Sp. z o.o.
ul. Żary 22A
32-031 Mogilany
Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.fiberlink.pl
tel. 124445000

FIBERLINK Sp. z o.o. (dawniej RADIONET) to firma z Mogilan świadcząca usługi dostępu do Internetu na terenie powiatu krakowskiego. (Szczegółowa mapa zasięgu sieci znajduje się na stronie www.)

Zajmujemy się dostarczaniem internetu drogą radiową i światłowodową, telefonu a także telewizji.

Na terenie gminy Skawina oraz Mogilany realizujemy obecnie projekt budowy szybkiej sieci dostępu do internetu w technologii światłowodowej GPON. Jest to obecnie najnowocześniejsza technologia transmisji sygnału internetowego zapewniająca docelowo prędkości rzędu do 300 Mb/s dla każdego klienta.

Dla porównania najpopularniejsza na rynku NEOSTRADA zapewnia transfer na terenie gminy Mogilany w przedziale od 1 do 20Mb/s.

Docelowo przy użyciu łącza światłowodowego oferowany będzie pakiet usług w postaci telefonii stacjonarnej, a także telewizji cyfrowej w technologii HD co pozwoli znacznie obniżyć Państwa obecne rachunki.

Posiadamy umowę z firmą TAURON dlatego też światłowód w głównej mierze podwieszony będzie drogą napowietrzną na istniejących słupach co w znacznym stopniu minimalizuje konieczność budowy dodatkowej infrastruktury, która mogłaby być uciążliwa dla mieszkańców. Przyłącza do budynku wykonywane będą również drogą napowietrzną lub w gruncie w zależności od sytuacji w danym miejscu.

Z wykorzystaniem funduszy unijnych kończona jest obecnie budowa sieci światłowodowej w gminie Skawina - miejscowości: Rzozów, Borek Szlachecki, Krzęcin, Kopanka, Ochodza, Zelczyna a w gminie Mogilany-Mogilany, Buków i Chorowice, oraz na etapie wykonania projektu- Gaj, Konary i Włosań.

Wszystkie osoby które znajdą się w zasięgu budowanej sieci będą mogły skorzystać z wykonania bezpłatnego przyłącza światłowodu do budynku, aby móc w przyszłości w każdej chwili skorzystać z usług naszej firmy.

Obecnie dla miejscowości Grabie, Gołuchowice, Facimiech, Polanka Hallera, Pozowice, Jurczyce, a także Radziszów i Wola Radziszowska jesteśmy na etapie zbierania zgód właścicieli nieruchomości nad którymi jest projektowana sieć.

FIBERLINK

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7